Dr Tatjana Šljapić-Rothwein je rodjena u Novom Sadu gde 1992. godine završava Medicinski fakultet kao jedan od studenata generacije, sa prosekom 9,91.
Odlazi u SAD, gde završava specijalizaciju interne medicine na “Medical college of Pennsylvania”, nakon čega se posvećuje naučno-istraživačkom radu na “Northwestern University” u Čikagu.

Subspecijalizaciju iz kardiologije-aritmologije obavlja u “Lankenau Hospital”, koja je deo sistema “ Thomas Jefferson University” u Filadelfiji. U tom periodu postaje dobitnik prestižne nagrade “John J. Kelly Fellowship Award” kao najbolji subspecijalizant.

Trenutno je zaposlena u Mount Sinai Hospital u Njujorku. Deo je kardiološkog tima koji je rangiran kao 6. u SAD po kvalitetu pružanja kardioloških usluga.

Dr Tatjana Šljapić-Rothwein je kardiolog-aritmolog sa najvećim brojem uradjenih intervencija ugradnje Medtronic defibrilatora Virtuoso u SAD u 2006/2007. godini (videti link). Na godišnjem nivou uradi preko 800 invazivnih ritmoloških procedura.

Vrlo je aktivna u naučno-istraživačkom radu u oblasti novih tehnika radiofrekventne ablacije, pejsmekera, implantabilnih defibrilatora i resinhronizacione terapije.

Autor je poglavlja o antiaritmijskim lekovima u knjizi “Cardiovascular pharmacotherapeutics”

Majka je četvoro dece: Nicholas, William, Ashley i Sophie.

Prilog i razgovor sa Dr Tatjana Šljapić-Rothwein za američki televizijski kanal WGAL.