Najčešći simptomi koji dovode pacijenta kod kardiologa

Bol u grudima
Gušenje, osećaj nedostatka vazduha
Osećaj nepravilnog i ubrzanog rada srca
Vrtoglavica, nesvestica, gubitak svesti
Brzo zamaranje
Oticanje nogu

Poremećaj ritma srca:

– ambulatorna dijagnostika, terapija, procena rizika i praćenje poremećaja srčanog ritma
– postavljanje indikacija za ugradnju pejsmekera, defibrilatora i biventrikularnog pejsmekera
– ispitivanje kardiološkog uzroka poremećaja svesti
– dijagnoza aritmije kod pacijenata kod kojih se simtomi ne javljaju često
– Uskoro! Kontrola vašeg pejsmekera i defibrilatora
– Aritmije kod sportista. Procena rizika za profesionalno i rekreativno bavljenje sportom
– Aritmije kod trudnica
– Postavljanje indikacija za radiofrekventu ablaciju

Koronarna bolest srca:

– postavljanje dijagnoze angine pektoris i indikacije za koronarografiju
– praćenje operisanih I stentiranih pacijenata
– modifikacija faktora rizika

Hipertenzija:

– Prevencija, dijagnoza, medikamentozni tretman, nefarmakološke mere usmerene ka lečenju krvnog pritiska
– Srčana slabost, urodjene i stečene srčane mane, ostala oboljenja kardiovaskularnog sistema
– Preoperativni pregledi i saglasnost za operaciju

Bolesti srčanih zalistaka:

– dijagnostika i praćenje bolesti srčanih zalistaka
– postavljanje indikacije za operativno lečenje
– praćenje operisanih pacijenata

Dijagnostičke procedure:

Elektrokardiografija
Transtorakalna ehokardiografija
Dopler karotidnih arterija
24h Holter krvnog pritiska
24h EKG Holter

„Event“ rekorder
Test opterećenja