Tel: 021/300-70-89
Fax: 021/300-70-89
Mob: 065/300-70-89
Adresa: Školska 14, 21000 Novi Sad
email: ordinacijadrsljapic@gmail.com